За нас

Ежис България е създадено в края на 2007 г. като еднолично акционерно дружество 100% собственост на холдинг Ежис (Франция), който е сред първите 10 инженерни холдинги в Европа и сред първите 20 в света.

 

От създаването си Ежис България непрекъснато се стреми към разширяване и утвърждаване на дейността си на българския пазар, като усилията на дружеството са насочени в предоставянето на висококачествени консултантски и инженерингови услуги на основните Възложители в областта на инфраструтурното строителство в България в сектори: транспорт, води, околна среда и енергетика.

Понастоящем дейността на Ежис България се развива основно в следните направления:

  • Транспорт – пътища, автомагистрали, водни и вътрешноводни пътища, железопътна и летищна инфраструктура;
  • Води и околна среда: водоснабдяване и канализация (ВиК), пречистване на води (ПСОВ и ПСПВ), третиране на отпадъци;
  • Гражданско строителство и градско развитие, и други.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛ ЛИЦЕНЗ КАЧЕСТВО