Проектантска/ консултантска дейност във водния сектор

Понастоящем усилията на Ежис България са насочени към развиването на проектантска дейност във водния сектор, като за целта фирмата разполага с екип от висококвалифицирани правоспособни проектанти с дългогодишен опит за цялостно проектиране по всички специалности.


 • Консултации, анализи, оценки и експертизи
 • Проектиране по всички части в съответните фази на инвестиционния проект:
  • предпроектни проучвания
  • идеен проект
  • технически проект
  • работен проект
 • Консултации, проектен контрол и координация, изготвяне на тръжни документи
 • Изработване и изпълнение на проекти за проучване и развитие
 • Въвеждане в експлоатация, пусково наладъчни дейности, обучение на персонала, анализ и оптимизация
 • Подпомагане на институционалното развитие и изграждане на капацитетjoin us innovation sustainable development