Консултантски услуги

В Eжис България е възприет комплексен подход с цел осигуряване на ефективни решения и управление на проектите.

  • Разработване на секторни стратегии
  • Разработване на планове за развитие, генерални планове
  • Изготвяне и въвеждане на финансови схеми на проекти
  • Идентифициране и изготвяне на проекти
  • Технико-икономическо проучване на проекти
  • Подпомагане на институционалното развитие и изграждане на капацитет
join us innovation sustainable development