Ежис

Ежис - собственост на “Caisse des Dépôts” (френската Спестовна Каса) и “Iosis Partenaires” с дялово съотношение 75%/ 25% - е консултантски и инженерен холдинг с дейност в областта на транспорта, строителството в сектор води, околната среда и енергетиката, градското развитие, промишленото и гражданското строителство и инфраструктурата. В областта на пътищата и летищната инфраструктура холдингът осъществява също дейности, свързани с финансиране на проекти, проекти по договори „до ключ” и експлоатация на инфраструктурни oбекти.

 

С 12,000 служители, от които 7,400 инженери от различни специалности и оборот от €858 милиона за 2011 год., холдингът присъства в повече от 100 страни и има около 50 подразделения на територията на Франция.


Ежис е водещ френски консултантски и инженерен холдинг, който се нарежда сред първите десет европейски холдинги в своята област и сред първите двайсет в световен мащаб.

join us innovation sustainable development