Енергетика

  • Управление на проекти в областта на ВЕИ:
    • Консултантски договор: Инженер на Собственика за изграждане на фотоволтаичен парк СРЕМ – Фаза 1: "Преглед на проекта за монтаж, валидиране и изготвяне на тръжна документация за рехабилитация на въздушна линия и монтаж на кабелна линия" с Възложител Сосиете Ендюстриел Дьо Л-Атлантик.


join us innovation sustainable development