Проекти

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ НА ЕЖИС БЪЛГАРИЯ 2011/2012 УЧАСТИЕ НА ЕЖИС БЪЛГАРИЯ В ПРОЕКТИ,
ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВА НА ХОЛДИНГ ЕЖИС


join us innovation sustainable development