Транспорт

Консултантската ни дейност ни обхваща следните сектори:

  • Пътища, магистрали, тунели, съоръжения
  • Пристанища и вътрешноводни пътища
  • Транспортно планиране и икономика
  • Железопътен транспорт, метро, трамвайни линии
  • Летищна инфраструктура
join us innovation sustainable development